CRC .CO.Od.Desar
Showing posts with label circular. Show all posts
Showing posts with label circular. Show all posts

Friday, August 25, 2017

GUJARAT SARKAR 100 SHALAOMA DHORAN 7 ANE 8 NA TAMAM VIDHYATHIONE NE TEBLET AAPSHE.LETER & 100 SCHOLES LIST

GUJARAT SARKAR  100  SHALAOMA  DHORAN 7 ANE 8 NA TAMAM VIDHYATHIONE  NE TEBLET  AAPSHE.LETER & 100 SCHOLES LIST
CLIK HERE LETER
CLIK HERE SCHOOL LIST
Read More »

Sunday, August 7, 2016

PRATHAMIK SHALA NA SHIKSHAO PASE THI LEVAMA AAVATI ANYA KAMAGIRI BABAT NIYAMAK SHREE NO LATEST PARIPATRA 05-08-2016

PRATHAMIK SHALA NA SHIKSHAO PASE THI LEVAMA AAVATI ANYA KAMAGIRI BABAT NIYAMAK SHREE NO LATEST PARIPATRA 05-08-2016


Read More »

Friday, August 5, 2016

07/08/2016 NE RAVIVARNA ROJ SHALA CHALU RAKHAVA BABAT

07/08/2016 NE RAVIVARNA ROJ SHALA CHALU RAKHAVA BABAT


Read More »

Wednesday, July 13, 2016

VIKALP CAMP BABAT NIYAMK NO LETEST PARIPATRA DATE 13/07/2016

VIKALP CAMP  BABAT NIYAMK NO LETEST PARIPATRA DATE 13/07/2016


Read More »

Saturday, February 27, 2016

PRATHAMIK SHIKSHAK NI HTAT TARIKE BADHATI MELAVE TYARE TENA PAGAAR BANDHANI BABAT NO SAYUKT NIYAMAK SHREE NO TA.20/02/2016 NO PARIPATRA

PRATHAMIK SHIKSHAK NI HTAT TARIKE BADHATI MELAVE TYARE TENA PAGAAR BANDHANI BABAT NO SAYUKT NIYAMAK SHREE NO TA.20/02/2016 NO PARIPATRA


Read More »

180 Divas ni Prasuti ni raja babat, Upsachiv shikshan vibhag no paripatra (GUJRATI MA)

180 Divas ni Prasuti ni raja babat, Upsachiv shikshan vibhag no paripatra (GUJRATI MA)Read More »

Monday, November 30, 2015

Reliance dwara pilot project hethad Schools ne free 4G Internet suvidha padva babate select karel school nu list.

Reliance dwara pilot project hethad Schools ne free 4G Internet suvidha padva babate select karel school nu list.
Read More »

Sunday, November 22, 2015

KHEL - MAHAKUMBH NA AAYOJAN ,ANE ""SPORT DAY"" JAHER KARVA BABAT

KHEL - MAHAKUMBH NA AAYOJAN ,ANE ""SPORT DAY"" JAHER KARVA BABAT
Read More »

Thursday, November 19, 2015

Vikalang Mate Ni Shaikshanik Sanstha Na Shikshako/Aacharyo Ne Shreshth Shikshak Award Aapva Babat

Vikalang Mate Ni Shaikshanik Sanstha Na Shikshako/Aacharyo Ne Shreshth Shikshak Award Aapva Babat


Read More »

Thursday, November 12, 2015

RASHTRIY VASTI PATRAK (NPR) NI KAMGIRINI DATE CHANGE BABAT

RASHTRIY VASTI PATRAK(NPR) NI KAMGIRINI DATE CHANGE BABATRead More »

Friday, November 6, 2015

CRC-BRC RIVYU BABAT PARIPATRA BANASKATHA / DATE 05-11-2015

CRC-BRC RIVYU BABAT PARIPATRA  BANASKATHA / DATE 05-11-2015Read More »

VALTAR RAJA NI GANTRI PARIPATRA -2013

VALTAR RAJA NI GANTRI PARIPATRA -2013


Read More »

Thursday, November 5, 2015

PRATHMIK SHALA MA DIVALI VEKESAN NIYAT KARVA BABAT

PRATHMIK SHALA MA DIVALI VEKESAN NIYAT KARVA BABAT


Read More »

Sangh na adhivesn ma janar Vidhyasahayak / Sixko ne duty leave apva babat

Sangh na adhivesn ma janar Vidhyasahayak / Sixko ne duty leave apva babat


Read More »

DATE:01-11-2015 TO 15-11-2015 SWACCHATA JUBESH BABAT

DATE:01-11-2015 TO 15-11-2015 SWACCHATA JUBESH  BABAT
Read More »

SIXAKO DAWRA SHALA NA BALKO MANSIK CHAKASNI KARVA BABAT

SIXAKO DAWRA SHALA NA BALKO MANSIK CHAKASNI KARVA BABAT


Read More »

Wednesday, November 4, 2015

CRC-BRC SAJJATA TALIM RAJYA KAXAE MONITARIG BABAT

CRC-BRC SAJJATA TALIM RAJYA KAXAE MONITARIG BABATRead More »

Monday, November 2, 2015

Class 4 Na Karmachariyo Ne 2014/15 nu Bonus Chukava Babat Paripatra.

Class 4 Na Karmachariyo Ne 2014/15 nu Bonus Chukava Babat ParipatraRead More »

ANATH BALKO NE MASIK 1000 RUPIYA NI SAHAY BABAT

ANATH BALKO NE MASIK 1000 RUPIYA NI SAHAY BABAT


Read More »

Saturday, October 31, 2015

PRAGHYNA STD-1 TO 5 MILESTONE,RACHANATMAK MULYANKAN,VASHIK AAYOJAN,PARIPATRA (A TO Z)

PRAGHYNA  STD-1 TO 5 MILESTONE,RACHANATMAK MULYANKAN,VASHIK AAYOJAN,PARIPATRA(A TO Z)


Read More »