CRC .CO.Od.Desar
Showing posts with label EDUCATIONAL NEWS. Show all posts
Showing posts with label EDUCATIONAL NEWS. Show all posts

Thursday, October 6, 2016

DISE FORM SAMAYSAR RAJU N KARNAR SHALA NI MANYATA RAD THASE

DISE FORM SAMAYSAR RAJU N KARNAR SHALA NI MANYATA RAD THASE


Read More »

Sunday, July 17, 2016

REMIDIYAL WORK CROSS CHEKING HTAT DWARA KARVA BABAT

REMIDIYAL WORK  CROSS CHEKING HTAT DWARA KARVA BABAT


Read More »

MUNICIPAL SCHOOL SURATS NI 155 SCHOOL MA COMPUTER OPERATOR CUM CLARK NI BARTI KARVA BABAT LATEST CICULAR AND SCHOOL LIST

MUNICIPAL SCHOOL SURATS NI 155 SCHOOL MA COMPUTER OPERATOR CUM CLARK NI BARTI KARVA BABAT LATEST CICULAR AND SCHOOL LIST

Read More »

Monday, February 8, 2016

RAJYANA SIXKONE ANUBHAVNA ADHAR ID NUMBER APASHE

RAJYANA SIXKONE ANUBHAVNA ADHAR ID NUMBER APASHE


Read More »

Sunday, November 22, 2015

KAMCHOR SARKARI KARMCHARIO NE INKRIMENT (VARSHIK PURSKAR) NAHI MALE,PAGAR PANCHE ""PRP"" LAGU KARYU

KAMCHOR SARKARI KARMCHARIO NE INKRIMENT (VARSHIK PURSKAR) NAHI MALE,PAGAR PANCHE ""PRP"" LAGU KARYURead More »

GRANTED VIGHYAN PRAVAHNI SHALAO NI HALAT AEKDAM KANGAL

GRANTED VIGHYAN PRAVAHNI SHALAO NI HALAT AEKDAM KANGAL 


Read More »

Wednesday, November 18, 2015

SHALA MA CHOKRA -CHOKRIO SATHE BESHE TE YOGYA NATHI -KERALA

SHALA MA CHOKRA -CHOKRIO SATHE BESHE TE YOGYA NATHI -KERALA


Read More »

Monday, November 16, 2015

TODAY EDUCATINAL NEWS UPDATES DATE 16-11-2015

TODAY EDUCATINAL NEWS UPDATES DATE 16-11-2015
Read More »

SHALA MA 8 KALAK NA ABHYAS NU SUCHAN

SHALA MA 8 KALAK NA ABHYAS NU SUCHAN
Read More »

CHUTANI PACHI SIXAKO NI 5 DIVASH NI TALIM YOJASHE

CHUTANI PACHI SIXAKO NI 5 DIVASH NI TALIM YOJASHE


Read More »

Friday, November 6, 2015

VAHIVATI BADLIO MA MOTU KOBHAND -BANASKATHA NEWS PEPAR

VAHIVATI BADLIO MA MOTU KOBHAND -BANASKATHA  NEWS PEPARRead More »

IMPORTANT EDUCATINAL UPDATES DATE 06-11-2015

IMPORTANT EDUCATINAL UPDATES DATE 06-11-2015

Read More »

VAHIVAT NI JEM SIXAN MA PAN ""IPS-IAS"" KEDAR NI MANGANI

VAHIVAT NI JEM SIXAN VIBHAG MA PAN ""IPS-IAS"" KEDAR  NI MANGANIRead More »

Thursday, November 5, 2015

18 NAVEMBER SARU THATI GUJARAT UNIVERSITY EXTERNAL PARIXA CHUTANI BAD LEVASE

18 NAVEMBER SARU THATI GUJARAT UNIVERSITY EXTERNAL PARIXA CHUTANI BAD LEVASE 


Read More »

SARKARI KARMCHARIO NA LTC -PRVASH BUKING KHORVAYA

SARKARI KARMCHARIO NA LTC -PRVASH BUKING KHORVAYA


Read More »

DIVALI NA SAMAY AEJ BENK KARMCHARIO NE CHUTANI KAMGIRI APATA VIRODH

DIVALI NA SAMAY AEJ BENK KARMCHARIO NE CHUTANI KAMGIRI APATA  VIRODH


Read More »

CHUTANI MATE KHAS UPYOGI DOKYUMENT & ONLINE VOTING NA STEP

CHUTANI MATE KHAS UPYOGI DOKYUMENT & ONLINE VOTING NA STEP
Read More »

Wednesday, November 4, 2015

SHALA KAKXAE SEMISTER SISTAM RAD KARVA VICHARANA

SHALA KAKXAE SEMISTER SISTAM RAD KARVA VICHARANA


Read More »

Tuesday, November 3, 2015

SARKARI KARMCHARIO NI MEDICAL SAHAY MA VADHARO THAYO, NEWS REPORT

SARKARI KARMCHARIO NI MEDICAL SAHAY MA VADHARO THAYO,NEWS REPORT


Read More »

BLO NE MANFAVE TYARE KAMGIRI APATA BLO MA KACHVAT

BLO NE MANFAVE TYARE KAMGIRI APATA BLO MA KACHVAT


Read More »